به اطلاع همراهان عزیز همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم می رسانیم، این همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام به ثبت رسید. 

کد اختصاصی همایش در پایگاه ISC به شماره 21207-95161 قابل مشاهده است.