طبق مذاکرات به عمل آمده با رئیس محترم انجمن جامعه شناسی ایران، مقالات برتر همایش «فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم» در ویژه نامه مجله ی مطالعات اجتماعی ایران (وابسته به انجمن جامعه شناسی و دارای رتبه ی علمی- پژوهشی) به چاپ خواهد رسید. جزئیات توافقات مذکور طی روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.