دکتر بی دکتر!
دبیرعلمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه‌شدن گفتمان علم، از برگزاری چالش «اسم بدون دکتر» خبر داده، چالشی که می‌خواهد به تدریج عنوان «دکتر» را از جامعه دانشگاهی حذف کند. احتمالا منظور اصغر احمدی، تنها افرادی است که مدرک دکتری دارند، نه آنها که در بیمارستان‌ها طبابت می‌کنند که اگر دانشگاه‌ها و مراجع علمی هم بخواهند، مردم نمی‌خواهند که این عنوان از این گروه برداشته شود.
حالا براساس آنچه دبیرعلمی این همایش گفته: «درحال حاضر دانشگاه‌های کشور به جایگاهی رسیده‌اند که نام‌بردن افراد دانشگاهی بدون لفظ دکتر ممکن نیست و انگار هویت افراد به این لفظ بستگی دارد، به همین دلیل هم این چالش درنظر گرفته شد تا عنوان دکتر به تدریج از جامعه دانشگاهی حذف شود.» این همایش قرار است ٢٧ بهمن‌ماه امسال، برگزار شود.

شهروند
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/84648/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%C2%BB" target='_blank' title='' >شهروند