چالشِ اسمِ بدون دکتر
1- من تا مقطع کارشناسی، مهندسی خوانده ام، یعنی «مهندس هستم». بعد از آن هم- مثل خیلی های دیگر- تغییر جهت دادم و تا آخرین سطح تحصیلات دانشگاهی، جامعه شناسی خواندم و «دکتر» شدم. همین دو سال پیش هم به حج مشرف شدم و به من گفتند «حاج آقا». الان دیگر «حاج آقا دکتر مهندس» هستم!

بالاخره اگر قرار باشد آدمهای مهم مملکت سه دسته باشند:
1- حاج آقا، 2- مهندس و 3- دکتر،
من هرسه تایش را یک جا هستم!

2- اخیرا به بهانه برگزاری همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، چالشی بسیار ارزشمندی راه افتاده به عنوان چالش «اسمِ بدون دکتر».
این چالش تلاشی است برای منقرض کردن عناوین و القاب اضافی که گاه به یادگار از رسم پیشین؛ عناوین و القابی که انگار باید به دنباله اسممان باشد تا از دیگرانِ غیر دانشگاهی متمایز شویم.

بنابراین گاهی لذتِ این عنوانِ «دکتر» زیر زبانِ خودِ ما انسان های دانشگاهی هم بدجوری مزه می کند، تا جایی که اگر فقط اسم ما را صدا کنند و «دکتر»ش را نگویند، ناراحت می شویم.
حالا چالش اخیر که از قضا مثل «چالش مانکن» وارداتی نیست و خطری هم برای جان آدمها ایجاد نمی کند، فرصتی فراهم آورده تا بر خودِ لذت جویِ خودمان غلبه کنیم و بدون عناوین اضافی با هم روبرو شویم؛ با خودِ واقعی مان.

محمدرضا پویافر