اطلاعات تماس با ما

نشانی: تهران. انقلاب. خیابان ابوریحان. خیابان وحید نظری. پلاک 47. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی


شماره تماس:5-66951593
داخلی 204. دبیرخانه (آقای مشکینی)
داخلی309. روابط عمومی

دورنگار: 66492129