تقویم همایش
تقویم همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم به شرح زیر است:

13 آذر 1395 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

19 دی 1395 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

27 بهمن 1395 تاریخ برگزاری همایش